โปรแกรม ERP (InnoSoft – ERP) | โปรแกรม ERP | โปรแกรมการจัดการเอกสาร | โปรแกรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร | โปรแกรมประเมินพนักงานแบบ 360 องศา | โปรแกรม Training System | โปรแกรมติดตามมาตรฐาน ISO | Innovative Software Services Co.,Ltd


Video Animations


โปรแกรม Monarch BPM and Workflow

โปรแกรมจัดการเอกสาร iVis Docucare

โปรแกรมตรวจสอบย้อนกลับ Innosoft TraceabilityReferrencesCetifiedRecommended Links
QR Code
  ::โปรแกรม ERP

โปรแกรม ERP(InnoSoft – ERP)

InnoSoft – ERP

โปรแกรมการจัดการทรัพยากรในองค์กรโดยระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลในการปฏิบัติงานทุกส่วนในองค์กร เช่น Sale, Purchase, Inventory, Account, Production, MRP, MPS, BOM, Costing, MMS  นอกจากนี้ ERP ยังสามารถเชื่อมโยงกับ ระบบภายนอกองค์กรได้ เช่น ลูกค้า, คู่ค้า, ซัพพลายเออร์ ฯลฯ

  

  ::โปรแกรมบริหารจัดการระบบ ERP โดยใช้ KANBAN

โปรแกรมบริหารจัดการระบบ ERP โดยใช้ KANBAN

InnoSoft KANBAN Based ERP

โปรแกรมบริหารจัดการระบบ ERP โดยใช้ KANBAN ประกอบด้วย คลิ๊ก:อ่านต่อ

 
  

  ::โปรแกรมการจัดการเอกสารอย่างครบวงจร

โปรแกรมการจัดการเอกสาร(iVis-DocuCare)

iVis-DocuCare

ลงทะเบียนเอกสารด้วยบัตรดัชนี, จัดเก็บเอกสารเวอร์ชั่นล่าสุดเท่านั้น (เอกสารเก่าเก็บที่ประวัติเอกสาร), ส่งเอกสารไปตรวจสอบ และอนุมัติตามเส้นทางที่กำหนดอัตโนมัติ, ทำลายเอกสารอัตโนมัติ (ย้าย หรือ ลบ) ได้ตามกลุ่มประเภทเอกสาร, รองรับเอกสารอิเลคทรอนิกส์ทุกประเภท,     เอกสารจัดเก็บไม่ผิดที่ ด้วยคุณสมบัติจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มอัตโนมัติ, หาเอกสารได้อย่างรวดเร็วด้วยการค้นหา 3 รูปแบบ : ค้นหาเต็มรูปแบบ, ค้นหารวดเร็ว และค้นหารายวัน, ตรวจสอบการใช้งานเอกสารในระบบ และมีการรักษาความปลอดภัยตามสิทธิ์ผู้ใช้

 
  

  ::โปรแกรมประเมินพนักงานแบบ 360 องศา

โปรแกรมประเมินพนักงานแบบ 360 องศา(iVis-360 Survey)

InnoSoft 360o Evaluation System

โปรแกรมประเมินพนักงานแบบ 360 องศา พัฒนาขึ้นมาเพื่อทำการประเมินพนักงานภายในองค์กรโดยผู้ถูกประเมินจะเป็น ศูนย์กลาง และสามารถแบ่งผู้ทำการประเมินออกได้เป็นหลายระดับ ตั้งแต่ระดับ เพื่อนร่วมงาน, ผู้ใต้บังคับบัญชา, หัวหน้างาน, ลูกค้า ผลที่ได้จากการประเมินสามารถนำมาวิเคราะห์ออกเป็นรายงานหรือกราฟ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารในการพัฒนาพนักงาน ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง หรือ ปรับเงินเดือนต่อไป

  

  ::โปรแกรม Training System

โปรแกรม Training System

InnoSoft Training System

โปรแกรม InnoSoft Training System (โปรแกรมฝึกอบรม) ประกอบด้วย
คลิ๊ก:อ่านต่อ

  

  ::โปรแกรมการจัดการและติดตามด้วยมาตรฐาน ISO

โปรแกรมการจัดการและติดตามด้วยมาตรฐาน ISO(iVis-ISO MTS)

iVis-ISO MTS

ระบบ ISO ประกอบด้วย 4 โมดูลหลักๆ ได้แก่ Document Control Center ทำหน้าที่ในการควบคุมเอกสาร, Audit CAR PAR Workflow, Templates for input data มีแบบฟอร์มที่ลูกค้าสามารถสร้างเองได้ เช่น คำติชมจากลูกค้า, การประเมินผู้จัดจำหน่าย, การประเมินลูกค้า, การฝึกอบรม และการสอบเทียบอุปกรณ์ต่างๆ, Reports สามารถสร้างรายงานหลายประเภท โดยสร้างได้ตามแบบที่ผู้บริหารต้องการ

    
  
  
   โปรแกรม ERP คืออะไร:

โปรแกรม ERP

โปรแกรม ERP คือซอฟแวร์ที่ช่วยในการวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กรพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารและการจัดการภายในองค์กรนั้นๆ...

  

   Company Profile:

Innovative Software Services Company Profile

บริษัท อินโนเวทีฟ ซอฟท์แวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านไอทีครบวงจร จัดจำหน่าย ฮาร์ดแวร์ ทุกประเภท และ ซอฟท์แวร์ ภายใต้แบรนด์ InnoSoft โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ที่ใช้งานง่าย, ลดต้นทุนในการทำงาน, ราคาคุ้มค่าแก่การลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า

    Copyright ©2014 Innovative Software Services Co.,Ltd, All Rights Reserved.