โปรแกรมการจัดการเอกสาร (iVis-DocuCare) | โปรแกรม ERP | โปรแกรมการจัดการเอกสาร | โปรแกรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร | โปรแกรมประเมินพนักงานแบบ 360 องศา | โปรแกรม Training System | โปรแกรมติดตามมาตรฐาน ISO | Innovative Software Services Co.,Ltd

Products of InnoSoft


Video Animations


โปรแกรม Monarch BPM and Workflow

โปรแกรมจัดการเอกสาร iVis Docucare

โปรแกรมตรวจสอบย้อนกลับ Innosoft TraceabilityCetifiedRecommended Links
QR Code

  บริษัท อินโนเวทีฟ ซอฟท์แวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่มีการร่วมลงทุนระหว่างไทยและอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปตามความต้องการของลูกค้า มีการพัฒนาระบบร่วมกันโดยโปรแกรมเมอร์ไทย, อินเดีย และ ออสเตรเลีย เพื่อผลิตผลงานคุณภาพ บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เกี่ยวกับการพัฒนาระบบโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกประเภท และนำเข้าโปรแกรมสำเร็จรูปจากหลายประเทศแบบครบวงจร

  เป้าหมายเพื่อรองรับการทำงานขององค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งมีระบบขั้นตอนการทำงานที่หลากหลายและต้องการโปรแกรมที่ยืดหยุ่น, ใช้งานง่าย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน ทำให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ทางบริษัทฯ มีทีมงานโปรแกมเมอร์ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมโดยตรงเกี่ยวกับ Database - MS SQL Server, Web and Mobile Based Application, Technology .Net โดยการออกแบบโปรแกรมคำนึงถึงรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายและความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน บริษัทฯ มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาโปรแกรมให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

Copyright ©2018 Innovative Software Services Co.,Ltd, All Rights Reserved.