โปรแกรมบริหารจัดการสำหรับธุรกิจSME - Greyhound Soft for SME | โปรแกรม ERP | โปรแกรมการจัดการเอกสาร | โปรแกรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร | โปรแกรมประเมินพนักงานแบบ 360 องศา | โปรแกรม Training System | โปรแกรมติดตามมาตรฐาน ISO | Innovative Software Services Co.,Ltd

Products of InnoSoft


Video Animations


โปรแกรม Monarch BPM and Workflow

โปรแกรมจัดการเอกสาร iVis Docucare

โปรแกรมตรวจสอบย้อนกลับ Innosoft TraceabilityCetifiedRecommended Links
QR Code


Job Vacancy

รับสมัครพนักงานประจำตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์พัฒนา Application iOS, Android

ทำงาน จันทร์-ศุกร์ ทำงานเวลา 9:00-18:00 น.
Mobile Application Developer จำนวน 5 ตำแหน่ง (สามารถพัฒนา Web Application ได้)

คุณสมบัติ:
- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา Computer หรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถพัฒนา web ด้วย ASP.NET หรือ PHP ได้เป็นอย่างดี
- สามารถเขียน HTML, JavaScript, CSS, XML,jQuery,java,HTML5,MySQL ได้
- สามารถพัฒนา app ด้วย Android หรือ iOS Objective C++ หรือ windows phone ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้สนใจด้าน mobile app, network, Internet, web application
- มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้
- ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว มีปฏิภาณไหวพริบดี และทำงานเสร็จตามกำหนด

สนใจติดต่อ คุณวิกัณดา 081-456-9710
ส่ง resume และ port เข้ามาที่ vikanda@iss-company.co.th


Copyright ©2018 Innovative Software Services Co.,Ltd, All Rights Reserved.