โปรแกรมการจัดการเอกสาร (iVis-DocuCare) | โปรแกรม ERP | โปรแกรมการจัดการเอกสาร | โปรแกรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร | โปรแกรมประเมินพนักงานแบบ 360 องศา | โปรแกรม Training System | โปรแกรมติดตามมาตรฐาน ISO | Innovative Software Services Co.,Ltd

Products of InnoSoft


Video Animations


โปรแกรม Monarch BPM and Workflow

โปรแกรมจัดการเอกสาร iVis Docucare

โปรแกรมตรวจสอบย้อนกลับ Innosoft TraceabilityCetifiedRecommended Links
QR Code
  ::โปรแกรมการจัดการและติดตามด้วยมาตรฐาน ISO

โปรแกรมการจัดการและติดตามด้วยมาตรฐาน ISO(iVis-ISO MTS)

iVis-ISO MTS

ระบบ ISO ประกอบด้วย 4 โมดูลหลักๆ ได้แก่ Document Control Center ทำหน้าที่ในการควบคุมเอกสาร, Audit CAR PAR Workflow, Templates for input data มีแบบฟอร์มที่ลูกค้าสามารถสร้างเองได้ เช่น คำติชมจากลูกค้า, การประเมินผู้จัดจำหน่าย, การประเมินลูกค้า, การฝึกอบรม และการสอบเทียบอุปกรณ์ต่างๆ, Reports สามารถสร้างรายงานหลายประเภท โดยสร้างได้ตามแบบที่ผู้บริหารต้องการ

    
  

  ::โปรแกรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

โปรแกรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร(iVis-MMS)

iVis-MMS

โปรแกรมที่จัดการด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงาน ซึ่งแบ่งออก เป็น 4 โมดูลหลักๆ เช่น Preventive Maintenance (PM), Corrective Maintenance (CM), Spare Part Management, Reports

  

  ::โปรแกรม Monarch BPM and Workflow

โปรแกรม Monarch BPM and Workflow(Monarch BPM and Workflow)

Monarch BPM and Workflow

โปรแกรมที่สามารถสร้างรูปแบบการทำงานแบบ BPM ตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันขององค์กรได้ไม่จำกัด, สามารถสร้างเส้นทางการเดินเอกสารแบบ Visual Workflow ได้ไม่จำกัด, สามารถส่ง Alert แบบ Email, SMS, Fax, สามารถเชื่อมต่อกับ Oracle หรือ MSSQL, สามารถสร้าง Form ได้ไม่จำกัด

  
    
   โปรแกรม ERP คืออะไร:

โปรแกรม ERP

โปรแกรม ERP คือซอฟแวร์ที่ช่วยในการวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กรพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารและการจัดการภายในองค์กรนั้นๆ...

  

   Company Profile:

Innovative Software Services Company Profile

บริษัท อินโนเวทีฟ ซอฟท์แวร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านไอทีครบวงจร จัดจำหน่าย ฮาร์ดแวร์ ทุกประเภท และ ซอฟท์แวร์ ภายใต้แบรนด์ InnoSoft โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ที่ใช้งานง่าย, ลดต้นทุนในการทำงาน, ราคาคุ้มค่าแก่การลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า

    Copyright ©2018 Innovative Software Services Co.,Ltd, All Rights Reserved.